KIDS AKTIEF UNITED FOUNDATION

Activeren van kids uit gezinnen / buurten / wijken met minder vanzelfsprekende maatschappelijke kansen

Kids Aktief is een organisatie die kids activeert dmv van sport en activiteiten. Dit doet Kids Aktief via haar Activiteiten BSO’s (Buiten Schoolse Opvang), sportkampen en zwemschool (Kids Aktief Aqua). Echter dit zijn allemaal betaalde activiteiten en helaas dus niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dat Kids Aktief een Foundation in het leven heeft geroepen vanwaar men de groep die niet de mogelijkheden heeft (sociaal economisch, cultureel, gezinssituatie) faciliteert. Doel van de Kids Aktief United Foundation is de maatschappelijk ‘zwakkere’ kids te activeren in de breedste zin van het woord. Dit doet Kids Aktief zelfstandig maar ook in de samenwerking met partners waaronder Nike, Fonds Nuts Ohra en ASR.

KampO

5 daags sport en activiteiten kamp

Voor kinderen (leeftijd 7 t/m 12 jr) met gediagnosticeerd overgewicht. Wij werken aan het verbeteren van het zelfbeeld, de motorische vaardigheden en het doorbreken van niet bevorderlijke gewoonten. Met als doelstelling een leuke, leerzame, sportieve en actieve week geven, en dat ze doorstroomen naar sportvereniging of Jump-In programma.

Waar en Wanneer

Waar: KampO kan worden gehouden op sportlocaties die een binnen- en buitenruimte hebben.

Wanneer: Elke vakantie. 5 dagen van 8.30 tot 18.00 uur. Je hebt een verwijzing van OKA, JGZ of kinderarts nodig om deel te nemen.

Pijlers: Sport & Beweegactiviteiten, Food & Gezondheid, Sociale Vaardigheden & Weerbaarheid.

Kosten Ouders

€0,- (Er wordt een borg van €25,- gevraagd bij de intake die geretourneerd zal worden na volbrengen van KampO en het volgen van 3 workshops door de ouder(s)).

Vereiste: Gemotiveerde deelnemer en gemotiveerde ouder(s)

Partner Organisaties

Kids Aktief doet dit zelfstandig, in opdracht van GGD Amsterdam in het kader van het convenant ‘Ga voor gezond’ van de Gemeente Amsterdam, en in de samenwerking met meerdere partners.

2.7.0.3