Aanmelden: Vakanties & Studiedagen

Aanmelden voor een vakantie- of studiedag kan tot uiterlijk 5 werkdagen van te voren.

Aanmelden voor een vakantie- of studiedag is verplicht. Ook als u hier recht op heeft volgens uw overeenkomst. Bij later aanmelden kunnen wij de opvang niet garanderen i.v.m. planning: activiteit(en), logistiek, personeel, etc. Bij tijdig aanmelden kunnen wij alle kids opvangen en een leuke dag bezorgen.

Wij begrijpen dat u niet voor het gehele schooljaar kan inschatten wanneer u opvang nodig heeft. Het is daarom mogelijk om een formulier meerdere malen in te vullen.

Onderstaand kunt u zich per vestiging of cluster aanmelden voor een vakantie- of studiedag.

2.7.0.3